Byggsidan – Builders side

Denna sida är under uppbyggnad.

Här kommer du att kunna hitta klubbens flygmaterial och länkar till olika, försäljare och tillverkare och myndigheter som du har nytta av som byggare. Här kommer även att finnas ritningar till Humlan och andra Gyrokoptrar.