Hur lär man sig flyga en helikopter?

Svar: genom blod, svett och tårar samt en dedikation till arbetsuppgiften att lyckas. Lägg därtill en sudd med stålar….och massor av tid. Dock, världen är full av helikopterpiloter vilket är en tydlig indikation på att det är fullt möjligt för den som har bestämt sig.

Formalia

Principiellt består flygutbildningen av två komponenter + ett medicinskt krav:

 1. Teori

  • Nio ämnen skall läsas in och tenteras genom 20 st. flervalsfrågor (4 svarsalternativ) per ämne.
   • Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder
   • Luftfartyg generellt
   • Prestanda och färdplanering
   • Människans förutsättningar och begränsningar
   • Meteorologi
   • Navigation
   • Flygoperativa procedurer
   • Flygningens grundprinciper
   • Kommunikation
  • Den som har ett gott läshuvud och disponerar 7 dagar i veckan för prefererad verksamhet gör detta på 4 veckor. Men då finns det inte mycket tid över för sociala övningar, skjutsa barn till häststallet, familjeliv, arbete, sovmorgon och andra aktiviteter som de flesta av oss betraktar som inte bara normala utan även nödvändiga och önskvärda. Ett halvår är en hyggligt väl tilltagen tid, men du får stundtals göra uppoffringar genom att lägga annat åt sidan. Nio månader är ett ytterst bekvämt inläsningstempo.
  • Extremt intressant (OK då, förutsatt att du är flygintresserad) och stundtals synnerligen allmänbildande, t.ex. ämnet Meterologi. Stundtals en orgie i detaljer som man förväntas komma ihåg till provet. Det viktigaste glömmer man aldrig eftersom det är livlinan för att komma både upp och ned under säkra former.
  • Man måste vara ansluten till en godkänd flygskola för att få skriva proven på ställen anvisade av Transportstyrelsen, men man kan göra teorin helt på egen hand på sin kammare. Dock, det finns många skäl att gå kurser, speciellt om man börjar från början (dvs. ej någon form av certifikat eller flygerfarenhet sedan tidigare). Annars finns det gott om instuderingshjälpmedel till en ytterst rimlig peng som kan inskaffas över ’nätet’.

 

 

 1. Praktik / Flygning

  • Här varvas dina teoretiska kunskaper med träning i den ädla konstformen att flyga en luftfarkost som i hovring av någon har jämställts med att i handen hålla en tennisboll som ovanpå sig har en handboll som ovanpå sig har en basketboll. Fokus på uppgiften, med andra ord. Dagen då kärran lyckas hållas på plats glömmer man inte i brådrasket. Inte heller den stund då flygläraren för första gången kliver ur och säger: var så god, gör tre starter och landningar, tänk på allt som du lärt dig och som vi tränat på 50-100 gånger. Man växer, vill jag lova.
  • I en mer formell mening anger Transportstyrelsen, fast egentligen EASA – European Union Aviation Safety Agency som från sitt säte i Köln säkerställer att dess 32 medlemsstater bedriver bl.a PPL-H utbildning efter exakt samma mall oavsett om du utbildar dig i Bulgarien eller Island – följande praktiska minimumkriterier som skall ha avklarats utan anmärkning före uppflygning (då även teorin måste vara godkänd):
   • Totalt minst 45 flygtimmar, varav
    • minst 25 timmar med flyglärare (dubbelkommando)
    • minst 10 timmar EK (egenkontroll, dvs. ”övervakad ensamflygning” då flygläraren är på marken och nås via flygradion)
    • de resterande 10 timmarna disponeras enligt flyglärarens bedömning
    • minst en långdistansflygning på minst 150 nautiska mil (280 km)
   • Det skall direkt sägas att den som är relativt ’grön’ i flygsammanhang inte torde klara av den praktiska biten på 45 timmar. 50-60 timmar är en riktigt bra insats, 60-70 timmar är alls inte ovanligt.

Hälsokontroll: Innan du på allvar börjar spendera tid och resurser på din helikopterutbildning bör du genomgå en medicinsk undersökning för minst ett Klass 2 intyg som innebär att du uppfyller de fysiska kraven och har en normal hälsa. Ibland hör man att man ska ha perfekt syn, hörsel och hälsa, men för ett medical klass 2 klarar de flesta grundkraven. Ditt medical skall vara klart innan du gör din EK. Efter att din utbildning är klar kommer du med regelbundenhet möta din flygläkare för tester. Ju äldre du är, desto kortare intervall. Här hittar du en lista på godkända flygläkare

 

Ta certifikat i Sverige vs. utlandet

Självklart är man som boende i Sverige inte hänvisad till att ta sitt helikoptercertifikat i Sverige. Det finns två alternativa huvudspår:

 • Ett annat EASA-land
  • Som indikerats ovan, kan man ta ett cert varsomhelst inom EASAs 32 medlemsstater. Kanske har man en faster i Rumänien som man kan bo hos medan man tar hela eller delar av utbildningen där, eller så passar man på att bättra på franskan medan man slutför certifikatet i Toulouse. Så länge som en EASA-stat utfärdat ditt helikoptercertifikat så är det giltigt i hela EASA. Inga undantag. Det torde vara lämpligt att ha klargjort att språkbarriärer inte existerar för tex. teorin eller med flygläraren innan man bestämmer sig.
 • Ett annat icke-EASA land, vanligen USA eller Australien.
  • Båda nationerna är stora helikopternationer med en uppsjö av flygskolor. DOCK, ett PPL-H utfärdat i ett icke-EASA land är inte per automatik godkänt för obegränsat utnyttjande i en EASA-land. Vanligen krävs att man har minst 100 timmar och skriver 2 av de totalt 9 teoriämnen innan man kan göra en uppflygning för en kontrollant som, förutsatt att allt går enligt plan, validerar ditt PPL-H till EASA-status.

Pengar, pengar…

Vad kostar det att ta ett helikoptercertifikat? Tja, den frågan är precis lika intelligent formulerad som frågan: vad kostar det att köpa en bil? Svar: det beror på vad du menar. En fabriksny italienskt prestandabil kostar mer än en rysk rishög från 1968.

Skall du skola på en Robinson R22, troligen världen vanligaste och billigaste skolningshelikopter, ca. 4 500 SEK/tim i Sverige (år 2020) inkl. instruktör, eller tar du klivet direkt till en mindre men ändå modern gasturbin, t.ex. en Airbus Ecureuil H125? Ja då kan priset för din flygutbildning gå i riktning mot en tredubbling. Allt beror således på vad du vill åstadkomma.

   

Man kan räkna fram och tillbaka tills ögonen blöder avseende detta. Läser man vissa flygskolors hemsidor så får man intrycket av att minimikravet 45 timmar är vanligen uppnåbart. Andra lägger till. ”…oftast mer”. En hygglig tumregel skulle dock kunna vara att om du är beredd att sätta av:

 • Ett stort antal obetalda timmar för teori och resande, samt
 • De kostnader som kommer med att man vanligen inte klarar av att genomföra flygutbildningen enbart på ordinarie lediga dagar, samt
 • De kostnader som kommer med boende på annan ort om man nu inte är så lyckligt lottad att man bor nästgårds med en välrenommerad skola

ja, då är en kvarts miljon ett gott riktmärke för ett PPL-H på en billig, normalklassad helikopter i Sverige. Det går att göra det billigare, men ställ mentalt in dig på den siffran så riskerar du inte att bli besviken i slutändan. Förhoppningsvis kommer Transportstyrelsen inom en inte alltför avlägsen framtid tillåta skolning på NLH, vilket torde kunna medföra en icke ringa reduktion av flygkostnaderna.

Vill man åka utomlands så kan man ha speciella bevekelsegrunder för ett särskilt land. Dock, det är ingen signifikant prisskillnad mellan EASA-länder.

Att åka till USA, som är en gigantiskt helikopternation i förhållande till lilla Sverige, så kan du kanske klara dig med 70-75% av priset – allt annat lika och de extra res- och boendekostnaderna inräknade. En flygtimme med instruktör i en Robinson R22 kostar ca. 250 USD (år 2020). Sedan skall man komma ihåg att ett icke-EASA utfärdat cert ej godkänns rakt upp och ned i ett EASA land, utan att det tillkommer bök och stök samt extra kostnader när man väl kommer hem.

Men allt måste ju inte räknas i pengar. Hur värderas att man får möjlighet att flyga i bergterräng i British Columbia eller Oregon som en integrerad del av PPL-H utbildning? Eller glädjen att lära sig hur man resonerar och lägger upp en flygutbildning utanför Svedala? Att vidga vyerna leder till säkrare och roligare flygning samt kompisar och kontakter som sträcker sig bortom grannbyn.

 

Litteratur / utbildningskanaler

Nota Bene: Det finns absolut ingen koppling mellan SRF och de förslag som ges nedan. Internet/Youtube svämmar över av information kopplad till helikopterskolning och det finns många, många bra appar, kanaler och läroböcker.

Tips:

1. Litteratur i bokform.

a) Det finns sällan anledning att uppfinna hjulet på nytt. Många är de helikopterpiloter världen runt som sökt sina första lärospån i amerikanska FAAs (Federal Aviation Administration) uråldriga, men superbt grundläggande, bok om helikopterflygningens principer: Rotorcraft Flying Handbook. Den kostar en spottstyver, kan beställas på nätet och är värd varenda kopek – förlåt: cent . Den kan även laddas ner/läsas  på Svenska Rotorflygklubbens hemsida.

b) Den som fortfarande är informationshungrig torde göra ett klokt val genom att ytterligare fördjupa sina kunskaper genom en beställning av: Cyclic & Collective, More Art and Science of Flying Helicopters av Shawn Coyle. För en fem-hundring kommer din teoretiska kunskap öka signifikant.

2. Teorikurser på nätet – det finns många varianter, både med svenskt ursprung och från annat EASA land samt inte minst USA

a) flygcert.com

b) flygteoriskolan.se

c) groundschoolusa.com

d) helicopterground.com

3. Youtube – vad vore en modern människa utan all den gratisinformation som finns på Youtube?

  • Helicopter lessons in 10 minutes or less – En exceptionellt brilliant amerikansk arméflyginstruktör använder sin erfarenhet + superb pedagogik + ett vitt papper + en svart tuschpenna och lär dig från grunden den teori som helikopterflygning bygger på. Ca. 35 avsnitt där vart och ett är max 10 minuter långt och behandlar ett avgränsat ämne. Bättre än så här blir det inte! Dessutom helt gratis! Sök på ’playlist’ så att du får lektionerna i rätt ordning. Varning, serien är starkt vanebildande och din nattsömn kan bli lidande om hjärnan fortsatt orkar ta in ny info och du inte har disciplin att stänga av.

 

 •                

 

  • Pilot Yellow – En vlog av Mischa Gelb, instruktör och ägare till BC Helicopters strax utanför Vancouver, British Columbia. Lättsmält information i trevligt format. Alltid något nytt att lära sig. Har inte ambitionen att i ett reglementerat format och efter en strikt utbildningsplan förmedla kunskap i ett informationstätt koncept. Snarare skildrar det livet i en kanadensisk helikopterskola. Skön avkoppling där nytta förenas med nöje i vidunderlig natur.