Bli Medlem i SRF

Medlemsavgiften i SRF är 200 SEK/ år. Är du under 24 år så är avgiften 50 SEK/år

För att bli medlem i klubben betalar du in medlemsavgiften till Pg 81 34 69-4. Det är viktigt att du anger namn, adress, telefonnummer och e-mail så vi kan nå dig, skapa ett konto för hemsidan och skicka information om träffar, nyhetsuppdateringar m.m.