Vision 2030:

Svenska Rotorflygklubben (SRF) ska som ideell förening verka för att bevaka och främja intresset för rotorflyg i alla dess former, samt att utgöra den naturliga samlingspunkten för alla med ett intresse för rotorflyg.
Ledord; säkerhet, gemenskap, kunskapsdelning och miljö.

 

Mål 2030:

SRF ska:

 • Löpande arbeta med flygsäkerhet med målet att uppnå en ”nollvision” för olyckor inom rotorflyg.
 • Aktiv arbeta med marknadsföring och PR i sociala medier och massmedia för att sprida kännedom om klubben och dess verksamhet till allmänheten och övriga flygsverige.
 • Arbeta för att bredda sig mot flera målgrupper så att klubben 2025 har 100 medlemmar och 2030 har 300 medlemmar i och utanför Sverige.
 • Verka för att skapa en plattform där både byggare, piloter, instruktörer och ägare av rotorfarkoster kan samverka för ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
 • Vara den naturliga kontaktpunkten för myndighetsverige och svenska & utländska flygorganisationer när det gäller rotorflyg.
 • Underlätta för enskild medlems materialinköp, service och underhåll av egen rotorflygfarkost.
 • Fastställa gyrogliderns position i svensk rotorflygutbildningen, samt verka för löpande fortbildning av aktiva piloter.
 • Uppmuntra till åtgärder som gör att svenskt rotorflyg miljöanpassas, uppfattas som miljömässigt ansvarsfullt, bedrivs hänsynsfullt och med minsta möjliga miljöpåverkan

 

Aktiviteter

 • Aktiva uppföljning av aktuella säkerhetsfrågor.
 • Länkar till relevant flygsäkerhetsinformation / Säkerhetsportal.
 • Intressant och relevant hemsida, aktiv närvaro på Facebook, Instagram etc.
 • Ordna träffar
 • Efter tillåtelse; lista medlemmar, maskiner, flygfält och olika samtalspartner.
 • Glider – Gör den mer synlig i flygsverige och utveckla ett integrerat koncept för gyroplancertifikat
 • Bevaka och påverka utvecklingen av lagstiftning inom svenskt rotorflyg
 • Bevaka utvecklingen av ny teknik och nya koncept inom rotorflyg.
 • Utveckla kontakter med relevanta organisationer i Sverige samt systerorganisationer i vår internationella närmiljö.
 • Studieresor i och utanför Sverige
 • Samla kunskap om rotorflyg, lista källor till kunskap.
 • Skapa databas för byggrelaterad info och service av rotorflygmaskiner.