Om SRF

Vision

Bli medlem

                     Uppdaterad 2020-01-08

 

Svenska Rotorflygklubben (SRF) ska som ideel

förening verka för att bevaka och främja intresset

för rotorflyg i alla dess former, samt att utgöra den

naturliga samlingspunkten för alla med ett intresse

för rotorflyg. Ledord; säkerhet, gemenskap, kunskapsdelning och miljö.

 Medlemsavgiften är 200:- SEK per år. 

Vill du vara med i klubben? Betala in 200 kr 

till SRF Plusgiro 81 34 69-4.

Är du under 24 år så är avgiften 50:-

Var noga med namn, adress & E-MAIL!!!

vid inbetalningen så vi vet vem du är och kan skapa ett konto till dig.

Styrelsen 2019

Befattning Namn:: Telefon: E-mail:

Ordförande: Thomas Augustsson 070 – 795 6121 [email protected]

Sekreterare:  Per Nordgren 073 – 437 1636 [email protected]

Kassör: Robert Fasth 070 – 768 7430 [email protected]

Ledamot 1: Henric Endoff 070 – 542 2832 [email protected]

Ledamot 2: Paula Oest

Webb: Karl Hagström 0709 – 102 418 [email protected] 

Utbildning: Robert Fasth 070 – 768 7430 [email protected]

Säkerhet: Björn Martinsson [email protected]

Valberedning: Joe Steen 070 – 567 2290 [email protected]

Valberedning: Peter Chroscielewski 072 – 191 6264 [email protected]

Revisor: Johan Bagge 070 – 767 0506 [email protected]

Material: Joe Steen 070 -567 2290 [email protected]

Byggärenden: Ingvar Carlsson 070 – 579 4614 [email protected]

PR-Ansvarig: Erik Rydén 070 – 533 6830 [email protected]