Medlems Register

Medlems Reigster finns att ladda ner som Excel fil. Registret updateras någon gång om året av kassören.Medlemmar som betalt fram t.o.m 25 Juli 2012 är markerade med ett x vid vänstra kanten.Medlemslista Feb 2013

Fortsätt läsa Medlems Register