Gyroflyg.se Agenda

Gyroflyg.se Agenda

13-15 augusti flyger vi i Malmö på Malmö Horse Show (Malmö, ganska centralt). Ställer upp tre maskiner där, kanske fyra. Info på Malmö City Horse Show

Vår fly-in och tävling planeras till 12-13 juni. Hittills 4 maskiner anmälda, lite tunt. Info på: Gyroflyg.se Träff 2010

Vi planerar flyga till Adriatiska havet i slutet av juli. Hittills tre piloter anmälda, söker två till så att vi kan ta en medföljande bil. 10-12 timmar dit och lika mycket tillbaks.

 

Hälsningar,

Roman