Mac Power!

Första flygningen med SE-HXT.

McCulloch motorn på 90hk levererar ca 140kg dragkraft så med en tomvikt på 125kg och en pilotvikt på 72kg så är man inte behov av full gas vid start den stiger fint ändå, ungefär som med P-51 Mustang. Man kan räkna med att dragkraften x2 ger ett bra rikvärde på max flygvikt. Är dragkraften för låg förhållandevis till vikten så blir stigförmågan begränsad och svängar till medvinden på låg höjd kan orsaka ofrivillig markkontakt.

Rotorflygklubben har en dynamometer (max 500kg) där man kan mäta både dragkraften och vikten på maskinen. Så kom till rotorträffen och gör ett dragprov för att se om din motor levererar det den ska.

Riktvärden för olika motortyper. Värdena varierar och det beror en del på vilken propeller som används.

McCulloch 90=120-140kg

WV typ Yard=130-140kg

McCulloch 72=110-125kg

Rotax 582 och Hirth 3203=135-145kg

C85=170kg

Rotax 670=180kg (3blad 60″)