GyroBee!

GyroBee!

Vår kära Svenska Humla har fått fint främmande av ett Bi.

Mattias testar olika funktioner på maskinen.

 

Det finns inga kända GyroBee i Sverige så denna är den första av sitt slag vilket är väldigt roligt!

För att få den luftvärdig och godkänd måste ett heldel pappersarbete utföras och bland annat en hållfasthetsberäkning.

Maskinen håller till i Horn under vintern av önskemål från ägaren. Bygget ser mycket fint ut och många små smarta lösningar finns. Till exempel en väldigt enkel och effektiv rotorbroms. Men man ska inte bara se en maskin med ögonen så lite Taxi tester har utförts för att få en känsla för hur den beter sig på marken.

 

En härlig solig höstdag perfekt för lite taxning.

 

Varför Taxa’r man med sin Autogyro?

Bland annat så känner man hur roder och noshjul harmonerar vid olika gaspådrag. När väl maskinen lättar med noshjulet så sker ju all styrning med rodret. Om nu styrarrangemanget för noshjulet och rodret inte är i sync kan maskinen gärna dra iväg åt höger eller vänster något som ej är önskvärt framförallt vid en liten “sämre” Landning.

Man vill också kontrollera rotorns bettende vid olika hastigheter. Detta är av högsta intresse då rotorns vikt, diameter och utformning är ofta olika från maskin till maskin vilket ger varje rotor unika egenskaper.

Taxning är en viktig del i att lära känna sin egen Autogyro och dess egenskaper, framförallt gäller det Humlan då just denna är ensittsig.