Humlan en amfibie!!

Humlan en amfibie!!

Håkan Bergdahl har lyckats att tillverka en ny kåpa som går att köra på vattnet. Inte nog med detta så kommer den även att ha infällbara hjul som möjliggör landning på land.

Just nu håller Håkan på att montera dit ett water-jet aggregat, tillverka en kåpa över motorn, klädsel till sätet och en massa små detaljer. Ambitionen är att bli klar med projektet under våren 2013.

Det är också intressant om det 5:de bladet i propellern gör något i dragkraft. Men en 4-bladig propeller(53″) och Rotax 582 så får man ca 140kg i dragkraft. För Humlan gäller, dragkraften x2 och du får ett bra värde på hur mycket Humlan orkar lyfta med bibehållen flygsäkerhet.