Möte med AFSR 25/5 kl 10-12

Möte med AFSR 25/5 kl 10-12

Transportstyrelsen bjuder in till möte med Allmänflygsäkerhetsrådet (AFSR) 25 maj, 2021, kl. 10-12

Rådets uppgift är att fungera som en kommunikationskanal mellan Transportstyrelsen (TS) och allmänflyget i Sverige avseende säkerhetsrelaterad information kopplad till allmänflyget, men även information av generell och relevant karaktär, t.ex. nyheter inom det s.k. MTOM 600 kg paketet.

2019 reviderade Svenska Rotorflygklubben sitt Mål och Visionsdokument. Början lyder nu:

”Vision 2030:
Svenska Rotorflygklubben (SRF) ska som ideell förening verka för att bevaka och främja intresset för rotorflyg i alla dess former, samt att utgöra den naturliga samlingspunkten för alla med ett intresse för rotorflyg.
Ledord; säkerhet, gemenskap, kunskapsdelning och miljö.

Mål 2030:

SRF ska:

 • Löpande arbeta med flygsäkerhet med målet att uppnå en ”nollvision” för olyckor inom rotorflyg.
 • …….” Fler mål finner du i det kompletta dokumentet på hemsidan

Vi är glada över att ha fått möjligheten att hamna på TS inbjudningslista för kommande AFSR-möten, och vill i linje med den verksamhet som SRF skall bedriva givetvis göra dig uppmärksam på att du har nu en fantastisk möjlighet att från första plats ta del av informationen och ställa kompletterande frågor till TS och de personer som kan allra mest om lagstiftning, regler, säkerhet etc. i Sverige. Ett unikt tillfälle!

Q&A

 1. Hur anmäler jag mig och frågor rent generellt?
  1. Anmäl dig via mejl till Henric Endoff, [email protected] som koordinerar inbjudan vs. TS.
  2. Frågor: lyft luren och slå 070-542 2832 för att prata med Henric Endoff
 2. Hur deltager jag?
  1. En länk till ett Skype-möte kommer från TS
 3. Vad står på dagordningen?
  1. Se bifogad dagordning