Remiss TSF 2021-93 Svar senast 2021-08-31

Transportstyrelsen har nu publicerat det andra av tre delar som reglerar nationellt reglerade luftfarkoster i Sverige, dvs. t.ex. gyrokoptrar, helikoptrar och flygplan med en MTOM 600 kg. TSF 2021-93 behandlar förslag till regler för luftvärdighet, dvs. underhåll och reparation, procedurer kring att förnya luftvärdigheten.

Svar skall vara TS tillhanda senast 2021-08-31 och Förslaget föreslås blir lag 2022-03-04.

SRF förbereder ett svar. Om Du inte vill lämna ett eget remissvar, men har synpunkter på Förslaget som Du vill få framförda till TS, vänligen kontakta Henric Endoff 070-542 2832 för att få med Dina synpunkter i SRFs remissvar.

Länk till remiss: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/remiss-fornya-luftvardigheten/

Förslaget synes innebära:

  • Gyrokopter och NUF (Nationella Ultralätta Flygplan): inga skillnader i underhåll jämfört med idag
  • NLF (Nationella Lätta Flygplan): Enda skillnaden mot idag synes vara att den som utför underhållet skall ha utbildning och gjort praktik. Förslaget specificerar inte vilken form av utbildning eller praktikens omfattning.
  • NLH (Nationella Lätta Helikoptrar): Begränsat underhåll för utföras av brukare/ägare, men det krävs en certifierad flygmekaniker för att ett komplett underhåll skall kunna göras. SRFs synpunkt är att en NLH skall kunna underhållas på likvärdigt sätt som en NLF.

SRF återkommer i ärendet när mer information föreligger.

/Styrelsen