Enkät TS – Säkerhet Allmänflyget

För Transportstyrelsen men även för oss som flyger är det viktigt att främja en god säkerhetskultur för att kunna uppnå och bevara en hög flygsäkerhet inom allmänflyget.

Nedan finns därför en länk till en enkät som riktar sig till dig som är medlem i en motorflygklubb. Enkäten handlar om hur du upplever säkerhetskulturen inom din flygklubb kopplat till hur ni arbetar med flygsäkerhet. Dina åsikter är viktiga och utgör ett värdefullt underlag till Transportstyrelsens och KSAKs gemensamma arbete med att främja en god säkerhetskultur inom allmänflyget.

Dina svar är helt anonyma. Svaren kommer enbart att sammanställas på gruppnivå där det inte går att spåra svaren till enskilda individer. Om du vill vara med och göra en insats för flygsäkerheten så svara på enkäten senast fredagen den 17 december 2021

Du hittar även en länk till enkäten här