Autogyro Dokumentation

Flertalet manualler och dokument finns under denna.

Verkstadshandböcker på gamla motorer, och mycket annat mat nyttigt.

 

Underhålls Rapport som sändes till EAA:

 UR-B


Motor Manualer:

 Rotax 462-532-582 Reparations Manual

 Rotax 462-532-582 Underhålls Manual

 Rotax 462-532-582 Underhålls Checklista

 Rotax 670 Reparations Manual

 Continental C75, C85, C90 & O-200 Reparations Manual

 

Ägarbytes handlingar som sändes till transportstyrelsen:

 Fångeshandling

 Anmälan om äganderättsändring