Rotoruppdrivning med väteperoxidraketer

Som en del av er redan vet har jag byggt ett nytt rotoruppdrivningssystem med väteperoxidraketer.

På nedanstående Youtube film visas det första testet. Rotorn är monterad på mitt flaggstångsfundament . Jag vågade bara dra upp varvtalet till 220 rpm, eftersom rotorn verkade börjde slå mot flappstoppen och därefter fastgörningen av styrarmen började lossna.

Jag hade begränsat flappningsvinkeln väldigt mycket pga att bultskallarna under rotorstocken annars klämdes mot väteperoxidledningarna – Skall fixa detta nästa gång.

Dimbildningen, som faktiskt inte var så kraftig som det ser ut på filmen, beror på att det var kallt och fuktigt i luften.

Ta gärna kontakt, 0704 446 579, om någon är intresserad av att testa rotoruppdrivningen på sin Humla. Om inget intresse finns här hemma kommer jag att skicka systemet till en bekant i Indiana som vill montera systemet på sin Ken Brook autogyro. Han planerar att delta i hoppstartstävlingen på rotorflygdagarna i Mentone

Uppdatering den 28/4-10: Jag har nu skickat rotorn till Clark Cogan, Indiana, som ska testa uppdrivningen på sin KB2:a.

 http://www.youtube.com/watch?v=iVCFWwYaZ6c

TIDIGARE SYSTEM

 Jag har tidigare haft ett liknande system som först testades av Jerry Edvardsson  på en glider som var fastbunden i nosen. Se nedanstående film.
Senare samma sommar testade Hans Krugloff att bogsera glidern med en dragbil som hans brorsa Torbjörn körde och jag låg i bakluckan och filmade. Vid starten använde Hans rotoruppdrivningen med väteperoxidraketerna. Som framgår av filmen lyfte gyron omedelbart när bilen började dra, dvs ingen rullning före lyft: