PIO – Pilot Inducerad Oscillation

PIO – Pilot Inducerad Oscillation

Vad är PIO?

PILOT-inducerad OSCILLATION (PIO)
Pilot-inducerad svängning, en ofrivillig upp-och-ned svängning
med Autgyro’n i samband med stining och sjunk.
PIO är ofta resultatet av att en oerfaren pilot överkorrigerar Autogyro’n men
detta tillstånd kan också orsakas av byiga vindar.
Även om detta vilkor vanligtvis betraktas som en längsgående problem, kan det även ske i sidled.

Som hos de flesta andra rotor flygplan, uppstår en viss fördröjning mellan spakrörelsen och reaktionen hos rotorn.
Denna försening kan orsaka att en oerfaren piloten tillämpar mer spakrörelse än vad som är nödvändigt,
vilket ger en större reaktion från maskinen än vad som är önskvärt.

När väl piloten upptäcker detta korrigerar denna i motsats riktning. På grund av just det försenade svaret från rotorn är det därför möjligt att korrigeringarna hamnar “ursynk” med risk för att man förvärrar den oönskade rörelsen.
Resultatet är PIO eller oavsiktliga svängningar som kan växa snabbt i storleksordning.
Om detta fordskrids och pilot inte handlar korrekt kan PIO övergå till PPO (power push over / buntover) vilket med högsta sannolikhet leder till haveri. PIO i sig är inte farligt, men skall undvikas då det kan bland annat kan utvecklas till PPO.

 Pilot inducerad ocsillation

3 orsaker till att PIO uppstår.

1. I en öppen Autogyro och med begränsade flyginstrument kan det vara svårt för en oerfaren
piloten att bedöma flygnivån på grund av bristande visuella referenser.
Som en följd av detta kan PIO utvecklas då pilot jagar en jämn flygnivå, varpå PIO förvärras.

2. PIO kan också utvecklas om en byvind förflyttar luftfartyget, och spakrörelserna är därmed ur fas i förhållande till Autogyorn’s rörelse genom luften.

3. Eftersom rotorskivans vinkel minskar vid högre hastigheter och spakrörelserna blir mer känsliga vid höga flyghastigheter är risken för PIO större i detta skede.

Handligsförfarande vid normal flygning och urgång från PIO.

För att minimera risken för PIO, så undvik snabb flygning i byig vid och gör endast små spakrörelser.
Ett ex. Du vill ändra flyghöjd från 100 -> 200ft. För spaken lite bakåt och invänta Autogyron’s röresle innan du för spaken bakåt ytterligare.

Om du har hamnat i PIO, minska gasen placera spaken i en liten stigning.
När svängningarna har slutat, ge sakta mer gas och för spaken till normalt flygläge.
Sannolikheten för att bemöta PIO minskar kraftigt som man får erfarenheter och
förmåga att omedvetet förutse Autogyron’s reaktioner.