Ladda upp saker till Hemsidan!

Det har inte funnits något bra verktyg för hur man enkelt kan lägga upp stora mängder bilder, filmer & dokument till hemsidan. Hemsidan har dessvärre sina begränsningar användar mässigt men för att göra det så enkelt som möjligt för oss alla har jag skapat ett liten Word dokument på blott en A4 med bilder å allt.

Genom denna information kan du som medlem enkelt ladda upp stora mängder rotorflygbilder, filmer och dokument! När väl detta är gjort så meddelar du mig i första hand via mail om vart du önskar att din information presenteras.

Ladda ner här