SRF Vision & Mål 2030

Uppdaterad 2020-01-08

 

VISION 2030:

Svenska Rotorflygklubben (SRF) ska som ideell förening verka för att bevaka och främja intresset för rotorflyg i alla dess former, samt att utgöra den naturliga samlingspunkten för alla med ett intresse för rotorflyg. Ledord; säkerhet, gemenskap, kunskapsdelning och miljö.

 

MÅL 2030:

SRF ska:
– Löpande arbeta med flygsäkerhet med målet att uppnå en ”nollvision” för olyckor inom rotorflyg.
– Aktiv arbeta med marknadsföring och PR i sociala medier och massmedia för att sprida kännedom om klubben och dess verksamhet till allmänheten och övriga flygsverige.
– Arbeta för att bredda sig mot flera målgrupper så att klubben 2025 har 100 medlemmar och 2030 har 300 medlemmar i och utanför Sverige.
– Verka för att skapa en plattform där både byggare, piloter, instruktörer och ägare av rotorfarkoster kan samverka för ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
– Vara den naturliga kontaktpunkten för myndighetsverige och svenska & utländska flygorganisationer när det gäller rotorflyg.
– Underlätta för enskild medlems materialinköp, service och underhåll av egen rotorflygfarkost.
– Fastställa gyrogliderns position i svensk rotorflygutbildningen, samt verka för löpande fortbildning av aktiva piloter.
– Uppmuntra till åtgärder som gör att svenskt rotorflyg miljöanpassas, uppfattas som miljömässigt ansvarsfullt, bedrivs hänsynsfullt och med minsta möjliga miljöpåverkan