Uppdatering UL 600 kg

Transportstyrelsen publicerade i dag en externremiss för en av totalt
tre (såvitt jag har förstått det hela) komponenter som skall utgöra hela
det nya lagstiftningspaketet för UL MTOM 600 kg.

Den del som nu är släppt till ett remissförfarande handlar om
“Certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och
tillverkningsorganisationer”.

De två återstående delarna kan förmodas vara mer intressanta / relevanta
för en ‘vanlig’ pilot då de kommer att handla om vad som krävs för att
få flyga kärrorna samt underhållsbiten. I skrivande stund är det obekant
när dessa delar kommer ut på remiss.

En nyhet är att det nya regelverket ikraftträdande nu är preciserat till den 12 oktober 2020.

Spännande fortsättning följer.

Länk: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/remiss-till-nya-foreskrifter-om-certifiering-av-vissa-luftfartyg-och-av-konstruktions–och-tillverkningsorganisationer/

Enjoy!

/Henric Endoff