UL MTOM 600 kg: Remissförslag

Måndagen den 21 december, 2020, skickade Transportstyrelsen (TS) ut förslaget om UL-certifikat och utbildning på remiss. Du finner det här: Transportstyrelsens remissförslag Förslag till läsordning: Missiv: Innehåller formalia. De två…

Fortsätt läsa UL MTOM 600 kg: Remissförslag

Uppdatering UL 600 kg

Transportstyrelsen publicerade i dag en externremiss för en av totalt tre (såvitt jag har förstått det hela) komponenter som skall utgöra hela det nya lagstiftningspaketet för UL MTOM 600 kg.…

Fortsätt läsa Uppdatering UL 600 kg

UL 600 kg är på gång

Transportstyrelsen, med hjälp av bl.a. KSAK, är i slutskedet att ta fram ett lagförslag som styr den efterlängtade höjningen av MTOM för UL till 600 kg, oavsett om det är…

Fortsätt läsa UL 600 kg är på gång

Del i gyrokoptersyndikat

Är strax klar med mitt UL gyrokoptercert, och därmed dags att fixa nästa steg; något att flyga i. Jag söker antingen att bli medlem i ett existerande syndikat, eller att hitta…

Fortsätt läsa Del i gyrokoptersyndikat