Möte med AFSR 18 nov kl. 10-12

Transportstyrelsen bjuder in till skypemöte med Allmänflygsäkerhetsrådet (AFSR) 18 november 2021, kl. 10-12.

Vi är glada över att ha fått möjligheten att hamna på TS inbjudningslista, och vill i linje med den verksamhet inom flygsäkerhet som SRF bedriver givetvis göra dig uppmärksam på att du nu har en fantastisk möjlighet att ta del av informationen och ställa kompletterande frågor till TS och de personer som kan allra mest om lagstiftning, regler, säkerhet etc. i Sverige.

Q&A

Hur anmäler jag mig och frågor rent generellt?

Anmäl dig via mejl till Henric Endoff, [email protected] som koordinerar inbjudan vs. TS. En länk till ett Skype-möte kommer sedan att slickas till dig från TS

För frågor: lyft luren och slå 070-542 2832 för att prata med Henric Endoff.