Remiss från TS ang UL certifikat

Remiss från Transportstyrelsen ang.  föreskrifter för UL certifikat

Den sedan länge emotsedda remissen om förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:26) om UL-certifikat är nu ute https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/remissforslag–ul-certifikat/ .

För oss som har en läggning åt att favorisera roterande vingar kan följande konstateras:

 • Gyrokopter:

  • Största förändringen är att ett UL-G certs giltighet bl.a. görs avhängigt av att certifikatinnehavaren under den senaste 24-månadersperioden har genomgått en repetitionsövning om minst 1 timme med en instruktör. BRA!! Det är dumt att snåla med sin utbildning. Förhoppningsvis kommer detta förslag att skapa en mer välutbildad UL/NL pilotkår. Förslaget gäller även för fastvingeplan.
 • Nationellt reglerade helikoptrar – NLH – 600 kg hkp, kärt barn har många namn:
  • För första gången finns det nu ett genomarbetat förslag för vad som krävs för att ta ett UL certifikat för en NLH. En första genomläsning genererar glädjande nog en känsla av att det är ett bra förslag där TS har valt att inte reducera utbildningskraven vilket skulle ha riskerat att skapa ett ’B-lag’ av helikopterpiloter. Det finns absolut inget som är lätt med att flyga en lätt helikopter vs. en normalklassad helikopter. En eloge till TS som lyssnat på marknadens krav.
  • Huvudingredienserna i förslaget är att det krävs en utbildning motsvarande LAPL-H. BRA!!
  • Jämfört med gyrokopterpiloter och PPL-H piloter, så får man dra slutsatsen att TS anser att NLH-piloter har ett klenare minne. Skälet är att UL certifikatets giltighet bl.a. är avhängigt av en repetitionsövning om minst 1 timme under den senaste 12-månadersperioden.  Principen är ytterst lovvärd, men varför TS valt 12 månader istället för 24 månader för övriga certifikat undandrar sig undertecknads förståelse. Konsekvens och enkelhet borde ha varit TS ledstjärna i detta avseende.
  • Utbildning kan genomföras på en NLH. BRA!!
  • Det finns en hel del övrigt smått och gott för den vetgirige att ta till sig, men den informationen tillägnas enklast genom att läsa det kompletta förslaget.
 • Remissperioden löper ut den 19 maj.
 • Förslaget förväntas träda ikraft i september 2022.

Det tar sig – nu finns alla ingredienser snart på plats för att få en heltäckande lagstiftning som reglerar NLH i Sverige.

/Henric Endoff

Styrelsemedlem i SRF och aspirerande NLH-pilot.