Peter’s Sparrowhark III SE-HYY

Peter’s Sparrowhark III SE-HYY

Jag har varit väldigt upptagen i vinter så har inte hunnit uppdatera “historien” kring byggandet,

men här kommer några bilder på “härligheten” för publikation.

 

 

Så är jag i princip färdig med min Hawk – fattas bara att montera rotorbladen på viared

(där tillräcklig takhöjd finnes!)

och så få besök av inspektör och kontrollant för att få första flygutprovningstillståndet.