UL 600 kg är på gång

Transportstyrelsen, med hjälp av bl.a. KSAK, är i slutskedet att ta fram ett lagförslag som styr den efterlängtade höjningen av MTOM för UL till 600 kg, oavsett om det är ett fastvingeplan eller en gyrokopter eller helikopter. Den senare luftfarkosten kommer därmed för första gången få ett regelverk under UL-paraplyet (eller vad den nya klassen 600 kg MTOM kommer att kallas lagstiftningsmässigt). Under tiden är det, liksom tidigare, Experimentklassning eller Normalklassning som gäller för helikopter – oavsett MTOM.

 

Målsättningen är att regelverket skall bli giltigt från hösten 2020. Men först skall de olika delkomponenterna i förslaget ut på remiss. Då kommer det också att för första gången gå att bilda sig en uppfattning om hur myndigheten tänker kring väsentliga frågor som t.ex. krav på certifikat och hur mycket av underhållet som ägaren själv får utföra.

 

Således, en julklapp (kanske) på gång för den som aktivt följer denna spännande utveckling av allmänflyget.

 

Svenska Rotorflygklubben bevakar ärendet och återkommer med rapport närhelst det finns något nytt att kommunicera.

 

/Henric Endoff