UL MTOM 600 kg: Remissförslag

Måndagen den 21 december, 2020, skickade Transportstyrelsen (TS) ut förslaget om UL-certifikat och utbildning på remiss. Du finner det här: Transportstyrelsens remissförslag

Förslag till läsordning:

 • Missiv: Innehåller formalia. De två viktigaste punkterna är:
  • Där anges att den nya föreskriften skall börja gälla den 9 april, 2021. Om detta nu är skrivet i ett Missiv, så torde man kunna dra slutsatsen att detta nu är ett skarpt datum. Till skillnad från alla de andra datum (som för länge sedan är passerade) som under den senaste 18 månadersperioden har framkommit i samtal och i olika skrifter med TS som förmodad källa.
  • Synpunkter skall vara TS tillhanda senast den 11 januari, 2021
 • Konsekvensutredning: Läs detta först, ger en bra bakgrund på ett språk som är enkelt att förstå. Utomordentligt välskrivet dokument.
 • Föreskriftförslag: Själva ’hårdvaran’ – det är detta som TS föreslår skall börja gälla

Eders undertecknad väljer att dela in det nya förslaget i två delar avseende kommentarer kopplade till ffa. rotorflyg:

 1. Gyrokopter (och även flygplan)
 2. Helikopter (NLH – Nationell Lätt Helikopter)

 

A. Gyrokopter (och även flygplan)

 • MTOM höjs till 600 kg samt till 650 kg för de som landar på sjö. BRA
 • flygtid för cert höjs från 20 tim till 25 tim. Dock inget nytt för oss som tagit ett gyrocert, men för fastvingefolket blir det en höjning.
  • Undertecknad är av uppfattningen att utbildning är bra och att UL-kollektivet inte är förtjänt av en ’tävlan mot lägst antal utbildningstimmar’. Trots allt handlar det om en utbildning syftande till att hålla sig vid liv. BRA
 • Mörker VFR blir möjligt. BRA
 • AVA blir möjligt. Inte relevant för gyro eller helikopter (om man inte flyger en Bo105 eller liknande..), men kul för våra systrar och bröder inom fastvingeflyget. BRA
 • Förlängning av giltighetstiden för ett UL-cert från 5 år till 10 år.
  • Fast egentligen är det inte en väsentlig förändring. Långt bättre hade varit om TS i god tid före UL-certets ’bäst-före-datum’ uppnås, automatiskt skickar ut en påminnelse till certifikatsinnehavaren (som man gör med körkort, t.ex.). Som det är nu är det upp till UL-piloten att komma ihåg när certifikatet går ut och därmed proaktivt starta förnyelseprocessen. Att komma ihåg detta torde inte bli lättare om det skall gå tio år istället för fem år mellan förnyelserna. INTE BRA  OK, förstår att detta mer handlar om en TS-intern hanteringsprocess än en lagstiftningsangelägenhet.

 

B. Helikopter (NLH – Nationell Lätt Helikopter)

 • Kommer osökt att tänka på Erich Maria Remarques klassiska krigsroman med titel ”På Västfronten intet nytt”. Dessvärre är den underhandsinformation som kunnat erhållas under 2020 helt sann: Det blir inget vettigt denna gång! Åtminstone inte om man önskar en tydligt definierad NLH-klass som erbjuder de fördelar som UL-flyget i övrigt har vs. det normalklassade flyget.     INTE BRA
 • Häng med nu på den här analogin som förklarar situationen. TS avser nu att skapa en specialdesignad krok att sätta på väggen som kallas NLH. Dock har man inte skapat en tillhörande specialdesignad klädhängare eller kläder som behöver den kroken för att kunna hängas upp ordentligt. Således, Ja, TS kommer nu skapa ett regelverk för NLH.
  • Konstruktionsremissen kom i januari i år, kommenterad tidigare på denna hemsida, och
  • nu Cert/utbildningsremissen.
  • Återstår Underhållsremissen.
  • Dock, Cert/utbildningsremissen innehåller absolut inget annat än att TS säger (fritt översatt):
   • Cert för en NLH inskaffas i en normalklassad helikopter, minst LAPL(H).
   • Flyg enligt de regler som framgår av (EU) nr 1178/2011 – vilket är för normalklassad helikopter.

Undertecknad har närhelst det funnits möjlighet framfört synpunkten att TS inte skall skapa en A och en B-klass när det gäller helikopterpiloter. Det finns absolut inget med en lätt helikopter som gör den lättare att flyga än en normalklassad. Således är det utmärkt att man har ett rejält utbildningskrav.  BRA  Men, hur begåvat är det att inte tillåta utbildning i en NLH-kärra som man senare avser flyga? I vilken utbildningsmiljö skapar man den säkraste piloten för en NLH-kärra: i t.ex. en R44 eller i den NLH-kärra som man avser flyga efter utbildningen?  INTE BRA

 • Vidare framhålls i förslaget till föreskrift att man med minst en LAPL(H) kan flyga en NLH förutsatt att innehavaren av detsamma när hen ansöker om ett NLH behörighetsbevis ”…erhållit typutbildning vid en av Transportstyrelsen godkänd flygskola på den typ av NLH som ansökan avser”. Bra eller inte bra? Förstår att hela MTOM 600 kg regelverket är en nationell angelägenhet. Men eftersom nuvarande NLH-förslag är av övergångskaraktär (se nästa punkt) så kan man konkludera följande:
  • Det finns ingen tillverkare av MTOM 600 kg helikoptrar i Sverige. Det finns ett fåtal i Europa som hållit igång några decennier som mest. Dessa maskiner går i flygskolor i t.ex. Tyskland, Frankrike och Italien, och naturligtvis i hygglig utsträckning även utanför Europa.
  • Vem har störst gedigen utbildningserfarenhet av en specifik NLH-kärra: den skola som fabriken rekommenderar i Europa, eller en svensk flygskola som i dagsläget saknar all form av erfarenhet att typutbilda på en NLH? Detta kan naturligtvis komma att ändras i framtiden när det finns ett nytt specialdesignad Cert/utbildningsregelverk för NLH. Till dess blir bedömningen: INTE BRA
 • Den bästa informationen ang. cert/utbildning återfinns i Konsekvensbeskrivningen på sid 8 i näst sista stycket: ”Transportstyrelsen har ambitionen att på sikt införa nationella bestämmelser fullt ut för kategorin helikopter, men det arbetet kommer att ingå i ett annat regelprojekt.” BRA  Det finns alltså hopp.
  • Detta bekräftar i skrift för första gången vad som sipprat fram under året, nämligen att det remissförslag som skickades ut 201221 är en övergångslösning (av kortvarigare natur?) för NLH. Något tidsperspektiv anges dock inte, men en mental förberedelse på 3-4 år torde inte innebära någon uppseendeväckande lång tid i detta sammanhang. Först då kan vi hoppas på att TS har snickrat ihop den specialdesignade klädhängaren för NLH som innehåller påtagliga fördelar vs. normalklasshelikoptern – precis som sedan länge redan är fallet med fastvingeplan. Den klädhängaren har en given plats på en speciell krok på väggen som bara väntar på att få vara till någon nytta. Fram till dess lär nuvarande NLH-lagstiftningskrok förbli en papperskonstruktion utan något reellt värde.
  • Dock är tidsperspektivet för en kommande, vettig NLH-lagstiftning en klen tröst för den som i ökad utsträckning får brevlådan fylld med information från pensionsmyndigheten. INTE BRA

 

För dig som har ett genuint intresse för NLH:

 • Läs igenom remissen och begrunda noggrant med överstryckningspennan i hand.
 • Om du finner något som du inte tycker är optimalt, skriv in till TS och ventilera dina åsikter. Synpunkter sker skriftligt, svarsadress återfinns i Missivet.
 • Men gör det senast den 11 januari 2021.
 • Det är fritt för alla att tycka till!

Henric Endoff