Kallelse till SRF årsmöte 6 mars 2022

Årets årsmöte kommer att gå av stapeln litet tidigare i år än förra året. Närmare bestämt söndagen den 6 mars kl 18.30. Årsmötet är den här gången planerat att hållas digitalt. En länk för inloggning kommer publiceras här på hemsidan och kommer även att mailas ut till alla medlemmar.

Ev motioner ska ha kommit in till styrelsen senast en vecka innan mötet.

Har du nyligen bytt e-mail eller är osäker om vi har rätt e-mail till dig så hör av dig direkt till kassören.

Mailadresser finns på sidan “Om klubben” du kan även skicka ett meddelande via  sidan “Kontakta oss