Autogyro Historia

Om vi tar det första flygplanet som typexempel för flygplanets utveckling kan vi kortfattat nämna Flyer 1, byggt av bröderna Wilbur och Orwille Wright i Danton, USA,  tagen i Washington…

Fortsätt läsa Autogyro Historia

Autogyron’s Efter C.4

Vi har nämnt något om det första motordrivna flygplanet från 1903 och måste givetvis även nämna det första gyroplanet vars tekniska utveckling vi sedan kommer att följa med inriktning på…

Fortsätt läsa Autogyron’s Efter C.4