Autogyron’s Efter C.4

Autogyron’s Efter C.4

Vi har nämnt något om det första motordrivna flygplanet från 1903 och måste givetvis även nämna det första gyroplanet vars tekniska utveckling vi sedan kommer att följa med inriktning på att ge en ökad insikt om dagens gyroplan. Den utvecklingen är med största säkerhet inte avslutad eller fullendad.

En typsik 80'tals Autogyro

Låt oss inleda med ett typexempel på detta som visas erfarenhetsmässiga ändringar för ett gyroplan under tiden 1984-1993. Bilden ovan är tagen i Oshkosh 1984 har halvöppen låg kabin och en McCulloce 90 hk motor som försetts med vattenkylning och ett avgassystem som säkert minskar bullernivån till hälften av vad vi är vana med. Sedan 1984 har detta gyroplan ändrats väsentligt enligt senaste rön, där motorn har fått elstart, elektronisk tändning och dubbla förgasare. Längstuben har delats för större utrymme för en större trebladig propeller som drivs via en kuggrem för lägre varv och ökad dragkraft. En annan viktig erfarenhet som föranlett ändring är att propellerns dragkraft nu ligger i rak linje med flygkroppens aerodynamiska motståndslinje.