Information om Rotorflyg

INFORMATION om ROTORFLYGEn mycket bra sammanställning gjord av Helge Svensson 1987.Här hittar du mycket bra fakta och information on rotorflyg och de olika projekten som fanns fram till 1987. Du…

Fortsätt läsa Information om Rotorflyg

Gyrokopterna grundprincip

Skillnaden mellan en gyrokopter och en helikopter är att gyrokoptern måste ha fart framåt för att hålla sig flygande. Ovanför flygkroppen sitter en rotor som inte har någon koppling till…

Fortsätt läsa Gyrokopterna grundprincip

Vem var Juan de la Cierva?

Cierva härstammade från en spansk adelssläkt som ägde stora landområden och var självskrivna som politiker. Juan Cierva var född 26 September 1885 och omkom i en flygolycka 1936 då han…

Fortsätt läsa Vem var Juan de la Cierva?

Första Autogyron C.1

När Cierva byggde sin första autogiro som han kallade Autogiro nr 1, Hade han inte tillgång till någon nämnvärd dokumentation från tidigare försök med roterande vingar. Ett undantag var ett…

Fortsätt läsa Första Autogyron C.1

Autogyron’s Cierva C.4

Från och med 1920, Byggde Cierva  en rad autogyro demostrationer, som börjar med "C.1" vilket inte fungerade. Följande "C.2 och C.3" fungerade inte heller, men hans fjärde försök var charmen…

Fortsätt läsa Autogyron’s Cierva C.4

Autogyro Historia

Om vi tar det första flygplanet som typexempel för flygplanets utveckling kan vi kortfattat nämna Flyer 1, byggt av bröderna Wilbur och Orwille Wright i Danton, USA,  tagen i Washington…

Fortsätt läsa Autogyro Historia

Autogyron’s Efter C.4

Vi har nämnt något om det första motordrivna flygplanet från 1903 och måste givetvis även nämna det första gyroplanet vars tekniska utveckling vi sedan kommer att följa med inriktning på…

Fortsätt läsa Autogyron’s Efter C.4