Vem var Juan de la Cierva?

Vem var Juan de la Cierva?

Cierva härstammade från en spansk adelssläkt som ägde stora landområden och var självskrivna som politiker. Juan Cierva var född 26 September 1885 och omkom i en flygolycka 1936 då han reste från England till Spanien med reguljärflyg. Han kom att ägna sitt liv åt rotorflyg med undantag för korta perioder då han utbildades till civilingenjör inom väg, kanal och brobyggnad, ett yrke som han dock aldrig utövade. Ytterligare en kort period var han parlamentsledamot och affärsman enligt föräldrarnas uttruckliga önskemål, somhan dock snart tröttnade på med resultat att hans apange drogs in.

Juan de la cierva framför Cierva C.4

Efter att ha konstruerat och själv byggt två glidflygplan redan före sin utbildning på högskola i Madrid, fortsatte han med att konstruera det första Spankbyggda flygplanet, en enmotorigt biplan kallat El Cabgrejo. Nästa konstruktion var ett jaktplan av monoplantyp, helt egen konstruktion med en 24 hk motor som senare byttes mot en 60 hk motor. Där efter konstruerade han ett stort 3-motorigt biplan som var avsett användas som bombplan alternativt transportplan med passagerare. Detta var det första 3-motoriga flygplan som någonsin blivit byggt och dessutom det största med en spännvidd av 25 meter och lastförmåga på 5 ton, motoreffekt 3 x 225 hk. Planet började flygas 1919 vilket är det årtal då han började sin livslånga verksamhet med konstruktion av rotorplan, en period som varade oavbrutet till hans död 1936.

Juan Cierva har ibland nämnts som en pristigefylld herre med ett latinskt humör som gav honom en del fiender. Men han var också affärsman och som sådan lyckades få flera värdspatent på prinsipen om roterande vingar. Dessa patent medförde också stora inkomster då han sålde licenser för andra fabrikanter. Vi kan också märka att många förbättringar tillskrevs Cierva, men som i verkligheten ofta kom från andra licensbyggare i flera länder där vi bl.a. kan nämna att Igor Sikosky byggde sin första helikopter V.S. 300 efter licens från Cierva. Samma gällde flera andra tillverkare i Skottland, USA, Frankrike, Tyskland, Österike och Japan. Endast Ryssland byggde utan någon licens, flera av rotorplan var omisskänliga plagiat… Vi kan alltså tillskriva Cierva att ha konstruerat och byggt det första flygande gyroplanet. Men helt klart var att autogiro typ Cierva`s fortsatta utveckling mot hoppstart, och slutligen till helikopter är till större delen verk av hans licensbyggare.